121. I fablernas värld med Helene Stalin Åkesson

I fablernas värld möter vi konstnären Helene Stalin Åkesson. Hon porträtterar hundar i olika situtationer och miljöer. Modellen bär kläder som lyfter fram hundens karraktärsdrag. Helene är intressead av olika personlighetstyper och beteenden vilket hon visar i sina tavlor som blir ett gränsland mellan djur och männsika. Varje modell finns i verkligheten.

Foto: Susanna Sonesson
Kontakt: instagram.com/jenykart71/

Avsnittet är inspelat på distans varför ljudet kan vara varierande.

Kom ihåg att prenumerera på Jag är Modig!

Musik: Beata Rautio
Redigering och klipp: Heli Brewitz
Kontakt podcast: jagarmodig@gmail.com
Följ oss: instagram.com/jagarmodig/

Senaste avsnitt